Tematyka zajęć

TEMATYKA ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW IO, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

I Seminarium (7h)   (semestr zimowy)

Pediatryczna ocena stanu ogólnego dziecka

Ocena wrażenia ogólnego i rozwoju somatycznego oraz motorycznego dziecka w różnych grupach wiekowych. Zasady organizacji opieki pediatrycznej.

Omówienie zasad: zbierania wywiadu z rodzicami dzieci w różnym wieku i z różnymi przyczynami hospitalizacji, określania rozwoju somatycznego dzieci na podstawie siatek centylowych, oceny rozwoju motorycznego
i psychicznego niemowląt (wzorzec prawidłowego rozwoju, kamienie milowe rozwoju psycho-ruchowego), oceny stanu ogólnego dzieci w różnym wieku, prawidłowego żywienia dzieci w różnym wieku

Szczepienia

Część teoretyczna: Program szczepień obowiązkowych i zalecanych obowiązujący aktualnie w Polsce, przeciwwskazania do szczepień, odczyny poszczepienne.

 

II Seminarium (8h)   (semestr letni)

Choroby układu pokarmowego i moczowego u niemowląt i dzieci starszych (2h)

Odrębności budowy i funkcjonowania przewodu pokarmowego u niemowląt

przyczyny następujących objawów: wymioty, ulewanie, zaparcie, biegunka, kolka niemowlęca, odwodnienie
u niemowląt – objawy, przyczyny, najczęstsze przyczyny bólów brzucha ostrych i przewlekłych, krwawień z przewodu

pokarmowego, biegunki i zaparcia. Funkcje układu moczowego. Zaburzenia oddawania moczu (poliuria, oliguria,

anuria). Interpretacja wyników badań laboratoryjnych. (mocz, próby nerkowe, posiew moczu).

Choroby układu oddechowego (2h)

Główne objawy w przebiegu chorób układu oddechowego:    kaszel (przyczyny), duszność, niedrożność nosa, 

gorączka(rodzaje), sinica, zaburzenia toru oddechowego. Diagnostyka chorób alergicznych i sposoby podawania leków

w alergii.

Choroby układu sercowo-naczyniowego i zaburzenia hematologiczne (2h)

Objawy chorób układu krążenia u niemowląt i dzieci starszych, diagnostyka chorób układu krążenia

Podstawowe badania elementów morfotycznych krwi i wskaźników hemostazy (wartości prawidłowe),

zasady przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

Najczęstsze zaburzenia i objawy ze strony układu nerwowego (2h)

Różnicowanie zaburzeń świadomości, drgawek, upośledzenia umysłowego

 

I Ćwiczenia kliniczne (5h)  (semestr zimowy)

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób układu pokarmowego: choroba trzewna, mukowiscydoza, ostra biegunka, alergia pokarmowa, choroba wrzodowa (w tym zakażenie H.pylori), choroba Leśniowskiego-Crohna. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita nadpobudliwego

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób układu oddechowego; zapalenie oskrzeli, obturacyjne zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc, płatowe zapalenie płuc, odma opłucnowa, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych ucha środkowego, zatok bocznych nosa

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób układu krążenia: niewydolność krążenia (u niemowląt i dzieci starszych), sinicze i niesinicze wady serca, nadciśnienie tętnicze.

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób hematologicznych: niedokrwistość u dzieci, ostra białaczka limfoblastyczna, ziarnica złośliwa, hemofilia A

 

II Ćwiczenia kliniczne (5h) (semestr letni)

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób układu nerwowego: padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych,

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób układu moczowego; ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, zapalenie pęcherza moczowego, kłębuszkowe zapalenie nerek, kamica układu moczowego

Obraz kliniczny i zasady diagnostyki następujących jednostek chorobowych z zakresu chorób zakaźnych: nagminne zapalenie ślinianek przyusznych, ospa wietrzna, różyczka, odra, płonica, wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, mononukleoza zakaźna, krztusiec, tężec, choroby pasożytnicze (owsica, glistnica, lamblioza, tasiemczyca), zakażenie Covid-19, PIMS