Tematyka zajęć

Wykłady

1. Rozwój somatyczny i psychiczny dziecka od wieku noworodkowego do dojrzałości. Ocena stanu odżywienia i wzrastania dziecka. 

2. Najczęstsze przyczyny dysfunkcji narządu ruchu u dzieci. Kliniczne wskazania do fizjoterapii dziecka otyłego.

Seminaria

Najczęstsze choroby układu krążenia u pacjentów w wieku rozwojowym - możliwości fizjoterapii. Wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia fizjoterapii u dzieci.

Interpretacja wyników podstawowych badań dodatkowych.

Zajęcia praktyczne

1. Ocena stanu ogólnego dziecka w różnym wieku. Ocena rozwoju fizycznego i motorycznego.

2. Choroby układu oddechowego  i alergiczne u dzieci – możliwości i wskazania do fizjoterapii w chorobach układu oddechowego.

Samokształcenie

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu