Struktura Katedry

ODDZIAŁ KLINICZNY PEDIATRII

Kierownik: Dr n. med. Joanna Kula-Gradzik (jkula-gradzik@sum.edu.pl)

Sekretariat: mgr Beata Jarecka (bjarecka@sum.edu.pl) (pedbyt@sum.edu.pl)

tel. +48 32 78 61 498

 

Pracownicy:

dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel (kgabriel@sum.edu.pl)

lek. med. Paulina Nizińska-Gargula (pgargula@sum.edu.pl)

lek. med. Jacek Zeckei (jzeckei@sum.edu.pl)

 

Pracownia kliniczna:

mgr Anna Gonciarz-Majda (agonciarz-majda@sum.edu.pl)

tel. +48 32 78 61 494

 

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

 Kierownik: Dr  n. med. Aneta Warmuz-Wancisiewicz (awancisiewicz@sum.edu.pl)

http://www.pielegniarstwobytom.sum.edu.pl/