Tematyka wykładów - FZS i FZN platforma e-learning SUM

Wstęp do prawa. Tajemnica medyczna

Ogólne zasady prawne dotyczące działalności leczniczej w Polsce

Odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych z uwzględnieniem prawa pracy

Zagadnienia dotyczące Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

Odpowiedzialność prawno-karna

Prawo własności intelektualnej. Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy

Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, Konwencja o prawach dziecka Odpowiedzialność cywilna

Pojęcie i rodzaje czynności medycznych w świetle obowiązującego ustawodawstwa medycznego. Fałszowanie dokumentacji medycznej